Berre Brans (2021)
Berre Brans (2021)

POST ORIENTALISM - A Kid’s Instinct is een persoonlijke zoektocht naar inspiratie uit verschillende culturen. Opgegroeid in een woonkamer vol artefacten uit diverse periodes en culturen is Berre Brans als ontwerper bijna instinctief aangetrokken tot de monumentale esthetiek van de Oriënt. In zijn onderzoek is hij op zoek naar manieren om in een postkoloniale samenleving culturele uitwisseling te stimuleren. Dit doet hij door middel van transparantie, dialoog en creatie.

Go to link
press to zoom
Lise Pelgroms (2021)
Lise Pelgroms (2021)

Releaf laat gezinnen met jonge kinderen op een fijne manier communiceren over rouw en het verlies van een dierbare. Door samen even bewust stil te staan bij het verlies en de mooie herinneringen te delen wordt ook het verdriet gedeeld en op deze manier samen gedragen. Met spelelementen en aan de hand van vraagkaarten wordt praten over dood zijn gemakkelijker, ook voor gesloten kinderen die moeilijker spreken over hun gevoelens.

Go to link
press to zoom
Emiel Spreeuwers (2021)
Emiel Spreeuwers (2021)

BLOQ is een case-study die onderzoekt hoe de cargo-bike een mobiliteitsoplossing kan zijn binnen de Vlaamse (bedrijfs)context van morgen. Het belang van een juiste fietspositie werd getest in samen- werking met bikefitters, de bezorg- en transportketen werd samen met een grote speler onder de loep genomen en de cargo-bike als ‘bedrijfs-voertuig’ werd onderzocht. Een plan voor toekomstige ontwikkeling en productie van de fiets werd uitgestippeld en gekaderd.

Go to link
press to zoom
Koen Vandenhoudt (2021)
Koen Vandenhoudt (2021)

De Hope 1 is een aangepaste 3D printer die kan ingezet worden door humanitaire organisaties om in door rampen getroffen gebieden, lokaal, snel en doeltreffend oplossingen te genereren zonder afhankelijk te zijn van het omliggende distributienetwerk. Het frame is opvouwbaar voor compacter transport en de printer is voorzien van vernieuwde onderdelen waaronder een sensor die automatisch het printbed opmeet en vlak maakt voor elke print.

Go to link
press to zoom
Robbe Verschuere (2021)
Robbe Verschuere (2021)

De Groeiklas een ecosysteem dat dient om het actief te leren op de speelplaats. De klas bestaat uit DIY-moestuin modules, een educatief lespakket en een community. Scholen kunnen een moestuin opbouwen door verschillende modules te combineren. Bij de modules hoort een educatief lespakket. Dit pakket dient om leerkrachten en leerlingen te gidsen in het gebruik van de moestuin. De community, leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers, is cruciaal voor de duurzaamheid van het project.

Go to link
press to zoom
Sander Vogelaers (2021)
Sander Vogelaers (2021)

Abinitio is een kookpot voor een inductievuur, ontworpen om met één hand te gebruiken. Door alle handelingen (openen, afnemen, afgieten, verschuiven, ...) van een persoon met maar één hand op te volgen, te bestuderen en te analyseren is Abinitio tot stand kunnen komen.

press to zoom
Ward Blues (2020)
Ward Blues (2020)

Ferm.Een gastronomische infusie. Ferm. heeft als doel om de consument in contact te brengen met voeding. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een gastronomische insteek om zo onze voeding opnieuw te leren waarderen. Deze insteek komt tot leven in het fermenteren, een proces dat getransformeerd wordt van een bewaarmethode naar een bereidingswijze. Door gebruik te maken van digitale meetsystemen worden de exacte waardes gecontroleerd waardoor het fermentatie proces minder voorkennis vereist.

Go to link
press to zoom
Kamiel Ceyssens (2020)
Kamiel Ceyssens (2020)

Boris is een toolkit die onervaren gebruikers motiveert en ondersteunt bij het verwerven van nieuwe maak-vaardigheden. De toolkit komt samen met een te assembleren designobject en wil zo mensen motiveren om zelf aan de slag te gaan. De gereedschappen zijn voorzien van handige functies die niet-professionele gebruikers introduceren in de wereld van het maken.

Go to link
press to zoom
Gilles Knaepen (2020)
Gilles Knaepen (2020)

Gaston is een meubelstuk dat geplaatst wordt in de gemeenschappelijke ruimte of privé kamer van een woonzorgcentrum. Het ontwerp is voorzien van kussens waartussen foto’s geplaatst worden van andere bewoners met een persoonlijk object. Hierdoor kunnen bewoners herinneringen ophalen, individueel of in groep. Door middel van de telefoon, wordt er naar de andere praatpalen gebeld in het woonzorgcentrum. Op deze manier worden de sociale interacties onder de bewoners gestimuleerd.

Go to link
press to zoom
Cami Laureyssens (2020)
Cami Laureyssens (2020)

Tools and Tales of Resilience Making Stories In de open source, mobiele makerspace die tijdens het project Tools and Tales for Resilience werd gemaakt, kunnen mensen op de vlucht zelf antwoorden bieden op hun noden. Maar het is bovenal een plek waar een informeel, respectvol gesprek op gang kan komen. De gemaakte voorwerpen worden zo de dragers van heel uiteenlopende verhalen over veerkrachtige mensen die op een creatieve en actieve manier reageren op de noodsituatie waarin ze beland zijn.

Go to link
press to zoom
Elyse Swelsen (2020)
Elyse Swelsen (2020)

SUSY Smart, simple and sustainable SUSY is een circulair systeem waarin producten zijn geïntegreerd die ontworpen zijn om voor een aangename verpakkingsvrije winkelervaring te zorgen. Zo kan er een vermindering komen van verpakkingen in de supermarkt. SUSY biedt een divers aanbod aan van droge voeding, olie, azijn en wasproducten die aangekocht kunnen worden door gebruik te maken van de voorraaddozen, de dispenser, de container, de applicatie en eventueel de herbruikbare bak.

Go to link
press to zoom
Tom Fonteyn (2019)
Tom Fonteyn (2019)

zin• Uit een samenwerking met personen met dementie, werd vastgesteld dat smaak- en geurproblemen een veel voorkomend probleem zijn in de gehele zorgsector. Hoe kan design de eetbeleving van personen met smaak- en geurproblemen verbeteren? Zin• is een ontwerp dat door middel van een boek en een servies deze vraag beantwoordt. Door tips, adviezen en inspiratie worden mensen samen gebracht. Het concept doet mensen zin• krijgen in eten door alle zin•tuigen te prikkelen.

Go to link
press to zoom
Lies Fauconnier (2019)
Lies Fauconnier (2019)

BRDR (lees: Broderie) is een case die de functionele gelijkenis en symbolische tegenstelling tussen de tattoo-cultuur en textiel aankaart in de vorm van een tool. De ‘BRDR-gun’ laat textielmakers toe om illustraties op kledij te borduren, net zoals een tattoo-artiest de huid tatoeëert. Het project zet makers aan tot reflectie over de eigen maak-praktijk en de gebruikte tools.

Go to link
press to zoom
Tessa Borrenberghs (2019)
Tessa Borrenberghs (2019)

Met het project We Gram heeft Tessa Borrenberghs een didactisch handboek voor leerkrachten en praktische informatieve online tools voor ouders, opvoeders en jongeren. Er worden ook sessies over het project We Gram aangeboden. De deelnemers leren de risico’s en opportuniteiten van Instagram kennen en een respectvolle online communicatie toepassen. Met #wegramrespectfully start het project een beweging met de jongeren op Instagram.

Go to link
press to zoom
Elke Castro
Elke Castro

ANNA is een slimme medicatie assistent die patiënten begeleidt tijdens orale antitumorale therapie, een chronische kankerbehandeling. Orale antitumorale therapie is een therapie waarbij de patiënt thuis medicatie inneemt volgens een vooraf bepaald medicatieschema. Het thuis plaatsvinden vraagt om veel verantwoordelijkheid van de patiënt zelf en om een strikte opvolging door zorgverleners. ANNA helpt daarom patiënten bij het managen van hun medicatie-inname en het opvolgen van nevenwerken.

press to zoom
Anke Van Asbroeck
Anke Van Asbroeck

Re.Color: sustainable color system Het ontwerp, Re.Color, is een kleurensysteem dat van een ‘waardeloze’ voedselrestroom, opnieuw waardevolle en unieke kleur maakt. Dit kleurensysteem wordt vertaald in drie tools die gebruikt worden om zelf de kleuren te recreëren. De toepassingen van Re.Color zijn slechts een illustratie van wat mogelijk is met deze ontwerptool.

press to zoom
Femke Van de Werf
Femke Van de Werf

Unicité.id - uniciteit, citétaal & identiteitsontwikkeling Genk-Centrum mist identiteit. Femke Van de Werf zocht hoe ze dit kon beïnvloeden. Al snel bleek dat ze de wijken niet kon negeren. Ze bezocht de wijken en sprak met de bewoners over hun link met het centrum. De rode draad bleek citétaal. Unicité.id gebruikt citétaal, in de vorm van Genkse Hiphop, als een medium om de identiteit van Genk-Centrum positief te beïnvloeden.

press to zoom
Dries Putzeis
Dries Putzeis

CARE-DIAC is een multifunctioneel cardio-apparaat. Vertrekkende uit de drop-out redenen van hartrevalidatie werd er gekeken hoe deze konden opgelost worden. Het resultaat is een toestel dat tijdens de thuisrevalidatie voor variatie gaat zorgt om zo de conditie van de patiënt beter te doen stijgen. Als het ware wordt het revalidatie centrum in een thuissituatie geplaatst.

Go to link
press to zoom
Lieke Lenaerts - 2018
Lieke Lenaerts - 2018

“Enkele jaren geleden, vertelde een goede vriendin me over haar moeilijke jeugd, waarin haar mama regelmatig werd getroffen door depressieve periodes”. Na het horen van dit verhaal, besloot Lieke, zich te verdiepen in de ziekte. De complexiteit van depressie en het stigma rond psychische problemen, belemmeren het stellen van een correcte diagnose. Om het stigma te verminderen en de samenleving te informeren over depressie, ontwierp Lieke de installatie “alles om gelukkig te zijn”.

press to zoom
Jo Segers - 2018
Jo Segers - 2018

Ellis Een intuïtieve tool om muziek te creëren De digitale muziek heeft zodanig aan populariteit gewonnen, dat veel fans van grote producers zelf aan de slag willen gaan. De softwarepakketten waarin deze muziek wordt gemaakt, zijn ontworpen voor professionals en bevatten vaak te veel mogelijkheden voor de startende producer. De masterstudent productdesign, Jo Segers, heeft de tool Ellis ontworpen waar een beginnende muzikant eenvoudig mee te werk kan gaan.

Go to link
press to zoom
Senna Graulus - 2018
Senna Graulus - 2018

Orbit Tangible Music Streamer Nu we steeds meer digitale technologieën in onze thuisomgeving verwelkomen, rijst de vraag of de interactie met producten via schermen wel steeds wenselijk is. Deze interfaces vragen veel aandacht en er is een verlies van tactiele productbeleving. Orbit is een product dat beoogt de interactie met digitale muziek uit de cloud beter te integreren in de dagelijkse routine van de gebruiker door gebruik te maken van fysieke productinteracties.

Go to link
press to zoom
Byron Lemoine - 2017
Byron Lemoine - 2017

Your Brace is een medisch hulpmiddel voor het fixeren van de hand in een neutrale positie. Het is een driedelig project bestaande uit een dienst, product en software. Aan de hand van 3D-scanning en 3D-printing worden de braces perfect op maat van het lichaam geprint. Door de combinatie van verschillende modulaire digitale features kan de brace verder ook aangepast worden aan de aard van het letsel en de esthetische voorkeur van de gebruiker.

press to zoom
Beatrijs Van Hoof - 2017
Beatrijs Van Hoof - 2017

App.Oe is een ‘slim’ onderhemdje voor kinderen met astma. Het hemdje registreert ’s nachts benauwheid en vertaalt dit naar begrijpelijke feedback via een app. Omdat nachtelijke symptomen een astma-aanval voorspellen, helpt App.Oe om tijdig in te grijpen bij verslechtering. Ook leert App.Oe kinderen linken te leggen tussen triggers en symptomen. Tot slot maakt App.Oe het effect van de ingestelde behandeling inzichtelijk voor kinderen, ouders en dokters.

press to zoom
Ronald Clays - 2017
Ronald Clays - 2017

Het afstudeerproject van Ronald Clays ‘Mirrored: Fashion’s Anti-Utopia’ is een kritische reactie op de bedrieglijk utopische schijn van de modewereld. De uitwerking omvat een artistiek onderzoek naar de overweldigende complexiteit van de duurzaamheidsproblematiek in de mode. Drie beelden; de maker, gebruiker en ontwerper zijn opgebouwd uit symbolische elementen die samen de totale betekenisgeving vormen als reactie op het gebroken modesysteem.

press to zoom
Emma Ribbens - 2017
Emma Ribbens - 2017

Nomadlab is een open source onderzoeksproject dat kinderen op de vlucht door middel van co-creatie wil versterken in extreem kind onvriendelijke situaties. Nomadlab creëert met ‘afvalmateriaal’ een lokaal, modulair speelobject dat met een beperkt aantal elementen oneindig veel speelmogelijkheden biedt. Via spelen, de universele taal van kinderen, krijgen zij zo de mogelijkheid om een eigen wereld te creëren.

press to zoom
Maud Martens - 2017
Maud Martens - 2017

Es tee biedt de mogelijkheid om online unieke en ambachtelijke producten naar eigen smaak samen te stellen. Afhankelijk van de keuze van de consument slaan ambachtslieden hun handen in elkaar. Het concept laat toe tal van producten via dit principe te ontwerpen en her en der samenwerkingen met ambachtslieden aan te gaan. Maud ontwierp handtassen en horloges in samenwerking met Studio Pieter Stockmans, Les Métiers du Cuir en Timmerveld.

press to zoom
Sianne Frijns - 2017
Sianne Frijns - 2017

Diminish. Het project werd gestart met de onderzoeksvraag: “Op welke manier kan het eetgedrag van personen positief beïnvloed worden?” Diminish. Diminish is een starterspakket ontworpen om je portiegrootte onbewust te verkleinen. We beseffen zelf niet hoe onze portiegrootte dagelijks toeneemt. Visueel een groot bord voorschotelen maar de oppervlakte onbewust verkleinen is de oplossing om personen minder te laten consumeren.

Go to link
press to zoom
Francesca Bollen - 2017
Francesca Bollen - 2017

Adelie is een digitale service waarbij ouders van jonge kinderen elkaar helpen de deadline van de naschoolse kinderopvang te halen. Omdat het avondritueel, dus de overschakeling van werk naar het gezin, een moeilijk moment is krijgen jongvolwassenen met kinderen te maken met stress door tijdsdruk. Adelie speelt hierop in door ouders met hetzelfde probleem samen te laten werken binnen een community. Want samen halen we de deadline.

press to zoom
Rein Lambrichts - 2017
Rein Lambrichts - 2017

De Pada-Pods zijn speelgoed dat kinderen bruggen laat bouwen tussen de realiteit en hun eindeloze fantasiewereld. Zo zetten ze input uit hun omgeving om in kleur, geluid of beweging en sturen deze signalen naar elkaar door. Doordat abstractie zowel bij vorm als functie centraal staat, kunnen kinderen de Pada-Pods op verschillende manieren in hun spel verwerken en reiken de mogelijkheden zo ver als hun verbeelding.

press to zoom
Pieter De Vocht - 2017
Pieter De Vocht - 2017

Armoede is fout. Je kunt het probleem bestrijden door kansarmen te informeren over rechten en hulpdiensten die speciaal voor hen ontworpen zijn. Het informeren van de doelgroep moet op een aangepaste manier verlopen die laagdrempelig is, die niet psychisch aantastend werkt en die kansarmen tijdens een infosessie aandachtig weet te houden om zo meer van de informatie te laten doordringen. Daarom wordt de informatie in een spel verwerkt.

press to zoom
Simon Van Pottebergh - 2017
Simon Van Pottebergh - 2017

TAC.TILES is een fysieke interface die gebruikt kan worden om te 3D-modelleren. De interface bestaat uit vijftien verschillende modules die naargelang de wensen van de gebruiker aan elkaar bevestigd kunnen worden. Elk van deze modules zorgt voor een verandering in de vorm van het 3D-model. Het voordeel van deze fysieke interface is dat de gebruiker op een aangename en gevoelsmatige manier kan 3D-vormgeven.

press to zoom
Stijn Roelofs - 2017
Stijn Roelofs - 2017

Vooral senioren maken vreemde manoeuvres om over te steken met de fiets. Ze doen onveilige handelingen tijdens deze stop-start situatie. Easable is een e-bike die speciaal ontworpen is om vlot met de voeten aan de grond te komen. Dit zorgt ervoor dat de fietser makkelijk in het verkeer kan stoppen zonder van het zadel of de hele fiets af te springen. De elektrische ondersteuning vergemakkelijkt daarnaast ook de start.

press to zoom
Matthew Campsteyn - 2016
Matthew Campsteyn - 2016

Matthew Campsteyn. SHARETOOL is een productlijn van modulaire elektrische gereedschappen, ontworpen vanuit de eisen van de opkomende peer-to-peer of ‘uitleen’-economie. 2016

press to zoom
Marylene Hariot - 2016
Marylene Hariot - 2016

Marylene Hariot. Speelgoed wordt keukengerei en omgekeerd. BONA’PETIT biedt een duurzaam alternatief voor de vluchtigheid van kleuterspeeltjes.

press to zoom
Katrijn Caelen - 2016
Katrijn Caelen - 2016

Katrijn Caelen. Adem, een product dat angsten van kinderen tussen 4 en 6 jaar verminderen tijdens de inductie van de narcose. Het kind een leuke en nieuwe ervaring koppelen aan het narcose masker en narcoseproces.

press to zoom
Arno Van Baelen - 2016
Arno Van Baelen - 2016

Arno Van Baelen De HEPHAES-doos is een leermiddel dat makers helpt om de stap te zetten van analoog naar digitaal maken door het digitale te concretiseren.

press to zoom
1/2
Masterproeven Productdesign

Productdesign

Open Campus Dag!

Zaterdag 14 mei

van 10-17u

Luca school of Arts 

 Campus C-mine Genk 

Tentoonstelling – workshops