De brede context

 

“In het vak “Brede Context” wordt de student gevraagd zijn reeds opgeslagen “bagage” uit te pakken, zijn identiteit “kenbaar” te maken door middel van een opdracht die meteen ook peilt naar de ambitie, de bijdrage die de designer in opleiding kan bieden aan een maatschappij in transitie. Niemand begint aan de opleiding vanuit het niets, iedereen heeft een bepaald talent, iets wat de student boeit en gekoesterd heeft; anderzijds maken we “de stand der dingen op; focus op de ontwikkelingen in de wetenschap en media, veranderingen in de maatschappelijke structuren en samenlevingsmodellen.”

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de student die vertrekt vanuit zijn eigen referentiekader (zijn identiteit) geconfronteerd wordt met de grote vragen en ontwikkelingen van deze tijd. De kernvraag is dan ook een visie te ontwikkelen rond een toekomstbeeld dat we samenvatten als “UTOPIA 2.0”

 

Dit resulteert in diverse grafische werken, maquettes, objecten, video’s en installaties.”

Docent: Luc Buelens

1/2

Productdesign

Studeren

Meer info op  http://www.luca-arts.be/campus/c-mine-genk

"Hou me op de hoogte"- KLIK HIER

De opleiding Productdesign staat voor academisch onderwijs en onderzoek in het domein van Productdesign met een kritische en visionaire blik op de maatschappij.

De opleiding Productdesign wil haar studenten en docenten

stimuleren om geëngageerd, vernieuwend en vanuit

hun eigen identiteit in te spelen op een snel veranderende context om sterk te staan in een multidisciplinair werkveld.