top of page

De niet objectieve tentoonstelling

Ikea-Hasselt  (juni 2019)

Eerste master productdesign

 

Elke student brengt een object mee van thuis. De student kan een intrinsieke relatie onderhouden met het object, maar het object kan evengoed ingezet worden omwille van zijn esthetische zeggingskracht of net andersom door zijn vreemdsoortigheid of abject karakter. Eigenschappen als gewicht, schaal en/of geur hoeven geen obstructie te zijn.

De objecten vormen de basis voor het maken van een tentoonstelling, waarbij de objecten niet aanwezig mogen zijn; wel dienen ze als referentie, representatie, herwerking, detail, ... .

Elke student maakt een voorstel in hoe het object zal begrepen worden in zijn herwerking en in hoe het zal kunnen worden ingezet binnen het concept van tentoonstellen. 

De studenten bedenken samen een tentoonstellingsconcept: titel, vorm, display, ... . Binnen de uitvoering van de tentoonstelling zal er aandacht zijn voor de diverse takenpaketten: scenografie, belichting, communicatie, signalisatie, versnissage (fooddesign), ... . Elke student zal een taak op zich nemen. 

Docent: Han Decorte.

bottom of page