top of page

Materiaallab

(Module Sustainable Scenario’s – 2BA)

 

Docent: Ben Hagenaars

 

 

Context

In het Material LAB wordt onderzocht hoe natuurlijke en industriële reststromen in regio Genk vertaald kunnen worden naar duurzame materiaaltoepassingen. Deze toepassingen worden ontwikkeld tijdens een ontwerpopdracht die jaarlijks georganiseerd wordt binnen het curriculum van de opleiding Productdesign van LUCA School of Arts. Materiaal LAB wordt elk jaar thematisch georganiseerd in samenwerking met departement Materiaalkunde van de KU Leuven en lokale bedrijven en organisaties uit Genk. Het komende academiejaar (2017-2018) zal het Materiaal LAB focussen op natuurlijke reststromen; exoten zoals Japanse duizendknoop of Amerikaanse kerselaar, wol van lokale schaapherders en slib uit vijvers om en rond Genk. Vandaag bestaan er geen waardevolle toepassingen voor deze reststromen en vormen ze een uitdaging in het beheer van natuurdomeinen. In het Materiaal LAB wordt er met deze reststromen geëxperimenteerd en worden er duurzame toepassingen voor ontwikkeld.  De natuurdomeinen in en rond Genk vormen de context van deze ontwerpopdracht. Aan de start van de ontwerpopdracht in September 2017 organiseren LUCA School of Arts in samenwerking met Ovam, BOS+, BKRK, Provinciaal Natuurcentrum en departement Materiaalkunde een bootcamp waarin de studenten ondergedompeld zullen worden met expert-info over het ontwikkelen van duurzame materiaaltoepassingen. Op basis van veldwerk in de natuurlijke omgeving van Genk en omstreken verzamelen de studenten inspiratie en documentatie over de natuurlijke reststromen. Met het verzamelde materiaal experimenteren ze met traditionele productietechnieken en digitale productiemethodes. Aan het einde van het Materiaal LAB in December 2017 presenteren de studenten hun resultaten aan een jury die de verschillende projectpartners vertegenwoordigd. De resultaten van de opdracht schetsen scenario’s waarin natuurlijke reststromen op duurzame wijze (her)gebruikt en toegepast kunnen worden.

 

Thema:

Natuurlijke reststromen uit de natuurdomeinen in en rond Genk ism OVAM, Bos +, BKRK en Provinciaal natuurcentrum. In de natuurlijke omgeving in en rond Genk treffen we verschillende natuurlijke reststromen aan waarvoor vandaag geen duurzame materiaaltoepassing bestaat. 

bottom of page