top of page

Circulaire economie

(Module Sustainable Scenario’s – 2BA)

 

Docent: Ben Hagenaars

 

 

Context

Onder invloed van industriële designprocessen worden natuurlijke grondstoffen steeds schaarser en dreigen afvalstromen het globale ecosysteem te verstoren. Een van de voornaamste oorzaken van dit probleem is het lineaire economische model. (Take, Make Dispose). Een model dat lang gebaseerd was op de overtuiging dat er voldoende natuurlijke grondstoffen zijn om consumentenproducten te ontwerpen, te produceren, te verbruiken en deze uiteindelijk tot afval te herleiden (Hunt, 2005). Dit idee dat natuurlijke grondstoffen eindeloos geconsumeerd kunnen worden is duidelijk weerlegd in internationale rapporten zoals “Grenzen aan de groei” (Club van Rome, 1972) en “Our Commen Future” (World Commision on Environment and Development, 1987). In deze rapporten wordt gepleit voor duurzame ontwikkeling die rekening houdt met de noden van de huidige en toekomstige generaties. Ondertussen is het duidelijk dat het lineaire model geen duurzame oplossingen biedt voor toekomstige generaties. Toch is het model vandaag nog steeds expliciet aanwezig en heeft het een enorme impact op ons globale milieu (Hunt, 2005). 90% van alle grondstoffen die vandaag ontgonnen worden, wordt afval binnen de drie maanden (Chapman, 2006). Daarom experimenteren ontwerpers met verschillende strategieën duurzamere producten te ontwerpen. Duurzaam combineert zowel materiele als immateriële uitdagingen. Materiële uitdagingen hebben betrekking tot het gebruik en hergebruik van grondstoffen. De immateriële uitdaging is om nieuwe condities te creëren waarbinnen gebruikers, ontwerpers en makers een nieuwe rol kunnen en willen opnemen. Dit vereist ontwerpstrategieën die gekenmerkt door participatie, openheid en het delen van kennis en grondstoffen. Binnen deze cursus en module zal je een introductie krijgen tot verschillende richtlijnen voor duurzaam design. Deze richtlijnen zijn geen exacte formules, het zijn eerder perspectieven om naar het design proces te kijken die je moet toepassen en aanpassen afhankelijk van de context waarbinnen je ontwerpt.

 

Opdracht:

Ga op zoek naar een constante materiaalstroom in de Genkse region.

Verzamel zo veel mogelijk informatie rond de lokale context, soort materiaalstroom,…

Ontwerp een nieuwe toepassing voor deze materiaalstroom

 

De Sakana is een handige tas in het fietskader, met als doel de last op je rug te verminderen. Hiermee richten we voornamelijk op koeriers van delivery by bike services.  De Sakana wordt volledig vervaardigd uit gerecycleerde spanbanden en helpt zo mee aan een duurzamere economie.

Sander Cueppens, Kamiel Ceyssens en Nante De Boeck

Return. Voor dit project gingen we op zoek naar een afvalstroom typerend voor Genk en omstreken. Hieruit ontstond Return, een urn opgebouwd uit rozen, die kan worden neergelaten in zee en volledig ecologisch afbreekbaar is. Elke fase van het creatief proces werd weergegeven in een kader gevuld met gelatine. Gelatine is een noodzakelijk element bij het produceren van dit materiaal.

 

Jasper Heymans en Elyse Swelsen

bottom of page