Voor het vak ergonomie hebben de studenten een opdracht Design For All gehad, waar ze voor een gekozen problematiek een ontwerpoplossing moesten zoeken. De opdrachten zijn in team van 2 studenten uitgevoerd.

Voor de opdracht moesten de studenten een promofilmpje voor hun product maken. 

Docente: Barbara Kok

Productdesign

Studeren

Meer info op  http://www.luca-arts.be/campus/c-mine-genk

"Hou me op de hoogte"- KLIK HIER

De opleiding Productdesign staat voor academisch onderwijs en onderzoek in het domein van Productdesign met een kritische en visionaire blik op de maatschappij.

De opleiding Productdesign wil haar studenten en docenten

stimuleren om geëngageerd, vernieuwend en vanuit

hun eigen identiteit in te spelen op een snel veranderende context om sterk te staan in een multidisciplinair werkveld.