Vele designcurricula halen hun inspiratie bij de programma’s van het Bauhaus en de Hochschule für Gestaltung in Ulm. Begrippen als materiaal, functie en gebruiker werden door deze historische opleidingen in het designonderwijs geïntroduceerd. Ze lijken ook nu nog steeds noodzakelijke fundamenten voor designonderwijs, waardoor je ook in de opleiding Productdesign nog steeds een deel van deze elementen kan terugvinden. We moeten ons de vraag stellen of een dergelijk curriculum, dat van het Bauhaus viert dit jaar haar 100-jarig jubileum, nog wel antwoorden kan bieden aan de uitdagingen waar we momenteel voor staan. Eigen aan deze programma’s, en hun afgeleide varianten, zijn hun chronologische en lineaire processen. Hierbij kunnen studenten vaardigheden, kennis en inzichten verwerven met als doel zich aan het einde van het traject een volwaardige ontwerper te mogen noemen. Maar de uitdagingen en de kennis waarmee een ontwerper aan de slag moet gaan worden steeds groter en breder. Daarom is het duidelijk voor designopleidingen dat een rechtlijnig programma er niet meer in slaagt alles aan bod te laten komen.

Het leerproces als een ontwerpproces zien, wat net de grootste kwaliteit is van zowel onze docenten als studenten, creëert mogelijkheden om relevant te blijven als leer- en ontwikkelingsplaats. Net zoals in om binnen vaste en soms afgebakende contexten relevante ontwerpen te creëren, kan met die creativiteit een programma worden opgezet dat vrijheid biedt binnen het vaste kader van het hoger onderwijs. Verschillende ontwerpmethodes tonen een evolutie om de gebruikers en betrokkenen steeds meer in het ontwerpproces te betrekken. Dit kan ons inspireren om ook onze klassieke relaties tussen studenten en docenten verder te laten evolueren.

In de organisatie van onze opleiding geloven we nog steeds in het aanbieden van een duidelijk programma. Dit programma vindt zijn inspiratie zowel in de geschiedenis als in de toekomst van de opleiding. Door het curriculum te linken aan de vier relevante thema’s die ook deze expo inspireerden, Sustainable Scenarios, Care for the Future, The Power of Making en (In-)Tangible, geven we onze studenten en docenten betekenisvolle en uitdagende opleidingsonderdelen. Naast hun maatschappelijke relevantie, bieden de thema’s de opportuniteiten om binnen de opleiding expertise voor zowel onderwijs als onderzoek op te bouwen. Toch moeten we ons ervan bewust blijven dat ze geen doelen op zich mogen worden. Het zijn ruimtes, of misschien zelfs alibi’s, om studenten gedurende vijf jaar lang de kans te geven zich te verdiepen, dingen uit te proberen en te groeien vanuit hun eigen identiteit, zonder in het keurslijf te moeten passen van voorgelegde dogma’s.

Productdesign

Studeren

Meer info op  http://www.luca-arts.be/campus/c-mine-genk

"Hou me op de hoogte"- KLIK HIER

De opleiding Productdesign staat voor academisch onderwijs en onderzoek in het domein van Productdesign met een kritische en visionaire blik op de maatschappij.

De opleiding Productdesign wil haar studenten en docenten

stimuleren om geëngageerd, vernieuwend en vanuit

hun eigen identiteit in te spelen op een snel veranderende context om sterk te staan in een multidisciplinair werkveld.