Masterproeven 2017

Dat de opleiding Productdesign veel waarde hecht aan de identiteit van de student staat buiten kijf. De masterproeven van 2017 tonen nogmaals aan dat elke student zijn onderwerp en methodes én drive heeft kunnen putten uit zijn eigen identiteit als designer. De opleiding Productdesign bewijst hiermee dat ze in staat is om al deze verschillende parcours aan te moedigen én te kunnen voeden vanuit haar visie op onderwijs en onderzoek.

1/1

Masterproeven 2016

1/1

Productdesign