Research coaching één van de doelstellingen van onderzoek is het verspreiden van het proces en resultaten. Dit kan onder andere via video materiaal. In de lessen Research coaching maken de studenten dergelijk filmpje waar in het kort hun proces en onderzoek aan de wereld bekend gemaakt wordt.

 

Docente: Barbara Kok

Productdesign

Studeren

Meer info op  http://www.luca-arts.be/campus/c-mine-genk

"Hou me op de hoogte"- KLIK HIER

De opleiding Productdesign staat voor academisch onderwijs en onderzoek in het domein van Productdesign met een kritische en visionaire blik op de maatschappij.

De opleiding Productdesign wil haar studenten en docenten

stimuleren om geëngageerd, vernieuwend en vanuit

hun eigen identiteit in te spelen op een snel veranderende context om sterk te staan in een multidisciplinair werkveld.