top of page

Design for All


Deze filmpjes zijn een onderdeel van de opdracht Design for All (3BA Productergonomie). In deze opdracht moeten de studenten vanuit een zeer specifiek probleem, beperking van een bepaalde doelgroep (door hen zelf te kiezen) vertrekken. Het probleem, de beperking moeten de studenten analyseren (onderzoek): via wetenschappelijke literatuur en veldonderzoek, gebruikers, hulpverleners,… Op basis van dit onderzoek moet een design oplossing gezocht worden en moet deze opengetrokken worden; zodat het uiteindelijk ontwerp niet alleen bruikbaar is voor de beoogde doelgroep maar voor een veel breder publiek (= Design For All). Het uiteindelijk ontwerp moeten de studenten ook zelf door potentiële gebruikers (van de doelgroep) laten testen. Het thema eten was extra opgelegd voor een Desis conferentie waar de filmpjes getoond zouden worden.

Tags
Recente berichten
bottom of page