top of page
Solid Works

Solid Works is een software pakket dat ...

In het curriculum vind je dit terug in 2BA Productdesign onder het opleidingsonderdeel Digitale

3D - Vormgeving. 

 

Docent Bart Maesen. 

bottom of page