Stage

 

De studenten 1MA 

gaan minimaal 12 weken op stage bij bedrijven en instellingen, De keuze van de stageplaatsen gebeurt volgens de interesse van de student en waar mogelijk reeds als aansluiting naar hun masterproef. 

 

Docente: Annita Laporte

Productdesign

Studeren

Meer info op  http://www.luca-arts.be/campus/c-mine-genk

"Hou me op de hoogte"- KLIK HIER

De opleiding Productdesign staat voor academisch onderwijs en onderzoek in het domein van Productdesign met een kritische en visionaire blik op de maatschappij.

De opleiding Productdesign wil haar studenten en docenten

stimuleren om geëngageerd, vernieuwend en vanuit

hun eigen identiteit in te spelen op een snel veranderende context om sterk te staan in een multidisciplinair werkveld.