top of page
Workshop MIJNBIJ
 

Studenten: ProductDesign LUCA - Campus C-Mine

Docenten: Virginia Tassinari & Luc Vanlessen

 

7 studenten van het 2e masterjaar Product Design zijn de laatste week van januari elk met een 3-tal studenten van andere jaren aan de slag gegaan om op een week tijd een micro-project te ontwikkelen. Centraal hierin stond de uitdaging om het planten van zaden in de buurt rondom de Vennestraat te stimuleren opdat de populatie wilde bijen op en rond C-Mine zou kunnen groeien.

 

In de marge hiervan werd gekeken in welke mate op deze manier - met de werking omtrent bijen als vehikel - ook een meer duurzame buurt(werking) gestimuleerd zou kunnen worden, het contact tussen de verschillende mensen die op C-Mine werken en wonen geïntensifieerd zou kunnen worden.

 

Elk team was vrij om een eigen specifieke onderzoeks- en ontwerpbenadering te kiezen. Ze maakten hierbij gebruik van de faciliteiten van de school. De masterstudenten stelden een

werkpakket samen voor hun collega’s uit de andere jaren, coördineerden de verschillende activiteiten en leidden het geheel in goede banen.

Zij droegen inhoudelijke en procesmatige eindverantwoordelijkheid voor het project van hun respectievelijke groep.

 

Dagelijks vond er een feedback-sessie plaats, waar de studenten de docenten (Virginia Tassinari en Luc Vanlessen) spraken om de stand van zaken samen te overlopen en feedback te ontvangen.

 

De studenten hebben aan het einde van de week gezorgd voor een uitvoerbare designinterventie/werkend prototype. Alle resultaten werden gepresenteerd tijdens een presentatiemoment op de laatste dag van de workshopweek. Hierbij waren Gaby Lormans, BrysRik, Gilberte Claes, Hanne Strobbe & Hanna Simons aanwezig.

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Virginia Tassinari - virginia.tassinari@luca-arts.be

+32 477 623819

workworkshop MijnBij _ Bee shocked

BEE SHOCKED is een reeks van performances die in de Vennestraat zijn uitgevoerd. Het project gaat over de manier waarop mensen goede bloemen gaan vervangen door “valse” bloemen, gemodificeerd door pesticide, waardoor bijen geen bron van voedsel meer vinden. BEE SHOCKED draait dit proces om, en nodigt mensen uit fictieve bloemen, de Bijus Vermoordus, te vervangen door zaden die tijdens het project zijn uitgedeeld. Dorien Swinnen, Pieter De Vocht, Stijn Roelofs, Rein Lambrichts.

Workshop MijnBij _ Bizzy

BIZZY is het project waarbij schoolkinderen de groei van wilde bloemen stimuleren om de bijenpopulatie vele handjes toe te steken. Matthew Campsteyn.

Workshop MijnBij_The(e) point to bee

The(e) point to be. Met dit project legden we de nadruk op sociale interactie. Dit uitte zich in een verplaatsbaar mobiel waar men thee zal serveren. Deze thee is het bindmiddel tussen mens en natuur. We verbonden zaden aan het theezakje, deze kunnen ter plaatsen gezaaid worden in de bloembak (zie foto) of thuis. Hanne Martens, Aaron Orije, Maud Martens, Sianne Frijns.

Workshop MijnBij _ Mellifera

Mellifera. De toolkit bestaat uit een adventkalender die bevestigd wordt aan een raam zichtbaar aan de straatkant. Hierdoor zien de mede buurtbewoners dat je deelneemt aan dit project. De afscheur kalender is gemaakt uit zaadjes papier. Hierdoor willen we van de buurt een bij vriendelijke omgeving maken zodat we elk een tandje bijsteken voor het welzijn van de bijen. Katrijn Caelen, Rosalie Janssens, Francesca Bollen.

bottom of page