Workshop MIJNBIJ
 

Studenten: ProductDesign LUCA - Campus C-Mine

Docenten: Virginia Tassinari & Luc Vanlessen

 

7 studenten van het 2e masterjaar Product Design zijn de laatste week van januari elk met een 3-tal studenten van andere jaren aan de slag gegaan om op een week tijd een micro-project te ontwikkelen. Centraal hierin stond de uitdaging om het planten van zaden in de buurt rondom de Vennestraat te stimuleren opdat de populatie wilde bijen op en rond C-Mine zou kunnen groeien.

 

In de marge hiervan werd gekeken in welke mate op deze manier - met de werking omtrent bijen als vehikel - ook een meer duurzame buurt(werking) gestimuleerd zou kunnen worden, het contact tussen de verschillende mensen die op C-Mine werken en wonen geïntensifieerd zou kunnen worden.

 

Elk team was vrij om een eigen specifieke onderzoeks- en ontwerpbenadering te kiezen. Ze maakten hierbij gebruik van de faciliteiten van de school. De masterstudenten stelden een

werkpakket samen voor hun collega’s uit de andere jaren, coördineerden de verschillende activiteiten en leidden het geheel in goede banen.

Zij droegen inhoudelijke en procesmatige eindverantwoordelijkheid voor het project van hun respectievelijke groep.

 

Dagelijks vond er een feedback-sessie plaats, waar de studenten de docenten (Virginia Tassinari en Luc Vanlessen) spraken om de stand van zaken samen te overlopen en feedback te ontvangen.

 

De studenten hebben aan het einde van de week gezorgd voor een uitvoerbare designinterventie/werkend prototype. Alle resultaten werden gepresenteerd tijdens een presentatiemoment op de laatste dag van de workshopweek. Hierbij waren Gaby Lormans, BrysRik, Gilberte Claes, Hanne Strobbe & Hanna Simons aanwezig.

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Virginia Tassinari - virginia.tassinari@luca-arts.be

+32 477 623819

Productdesign